آخرین نتایج پیگیری‌های دکتر گرمابی درباره‌‌ی تسریع جذب اعتبارات افلاک‌نمای خیام

آخرین نتایج پیگیری‌های دکترگرمابی درباره‌‌ی تسریع جذب اعتبارات مجموعه‌ی افلاک‌نمای حکیم عمر خیام نیشابوری

دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پی‌نوشت درخواست دکتر گرمابی:
« در جهت تکمیل، نهایت مساعدت ممکن صورت گیرد.»

پیرو این دستور، دکتر گرمابی در دیداری با معاونِ علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، ضمن اخذ موافقت وی در راستایِ انجام این دستور، در ملاقاتی با رئیس امور آموزش عالی این سازمان نیز، راه‌کار اجرایی آن را بررسی و دستور لازم برای انجام مرحله‌ی اول این اقدام را اخذ کرده و‌ همچنین ضمن آن، #تسریع_در_انجام_پروژه‌ی_پژوهش‌کده‌‌ اختر فیزیک و مرکز علوم را خواستار شد.

آخرین نتایج پیگیری‌های دکتر گرمابی درباره‌‌ی تسریع جذب اعتبارات مجموعه‌ی افلاک‌نمای حکیم_عمر خیام نیشابوری