گزارش بازدید رسمی معاونت ریاست جمهوری از مجموعه افلاک‌نمای خیام

شنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨برابر با روز ملی خیام نیشابوری  بازدید رسمی معاونت ریاست جمهوری جناب دکتر ستاری از مجموعه افلاک‌نمای خیام  انجام شد . این بازدید که  از  موزه بخش قلب مجموعه و همچنین از گنبد افلاک نمای خیام صورت گرفت در ادامه با حضور تمام بازدید کنندگان زیر گنبد افلاک نما برنامه ای کوتاه شامل سخنرانی فرماندار نیشابور جناب آقای شیبانی و تقدیر از مجریان و طرح و خیرین مجموعه الاخصوص آقای رباطی و همچنین در ادامه  با سخنرانی مجری طرح جناب مهندس چوپانکاره و اجرای آزمایشی افلاک نما همراه بود.

در انتهای برنامه شبیه‌سازی آسمان با استفاده از دستگاه استار مستر (ZMD) و پخش فیلم کوتاهی با استفاده از تجهیزات دیجیتالی گنبد خاتمه یافت.

در ادامه گزارش تصویری از بازدید قرار گرفته است.