مطالب توسط مینا سلیمانیان

معرفی و تاریخچه افلاک‌نماها

سقف آسمان، از ديرباز، بر فراز سر انسان، دو چهره بارز و درعين حال، متضاد از خود به نمايش گذاشته است در يك چهره، تابلويی زيبا، چشم‌نواز و بديع كه هيچگاه چشم بشر از نظاره بر آن خسته نمي‌شود و همواره الهام‌بخش لطيف‌ترين و شاعرانه‌ترين