نوشته‌ها

بازدید از افلاک نمای خیامhttp://khayamplanetarium.com

گزارش بازدید رسمی معاونت ریاست جمهوری از مجموعه افلاک‌نمای خیام

شنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨برابر با روز ملی خیام نیشابوری  بازدید ر…